Header Image - ORSP - Alfred Nobel Science Park

ÖPPEN VISNING i Forsknings- och innovationslägenheten på Ängen!

Både ”gamla” och nya besökare gästade lägenheten denna torsdag eftermiddag för att lära sig mer om hur man med teknik i hemmet kan underlätta kvarboendet på äldre dar.

Många lösningar vänder sig också till personer med funktionsnedsättning och vi kan se fram emot en mängd nya och spännande alternativ till de produkter och lösningar som finns på marknaden idag!

Visst vill du också leva ett självständigt, hälsosamt och aktivt liv på äldre dar? Välkommen att höra av dig för att få veta mer om de möjligheter som finns idag och i framtiden!

Forskningsprojektet RobotEra under Öppen Visning!

by Howard Freeman 0 Comments

 

I det EU-finansierade RobotEra-projektet samarbetar forskare från Örebro universitet med forskare i Italien och Spanien. Under fredagen den 6 nov hade projektet Öppet Hus och presentation inför såväl inbjudna gäster som press.

Har du som företagare produkter, lösningar och/eller innovationer som du vill nå ut med? Kanske är du ytterligare en samverkanspartner!

Valkommen att höra av dig till oss på Alfred Nobel Science Park​!

Omnitor vill exponera och testa lösningar för kommunikation och varseblivning riktade till döva och hörselskadade!

I onsdags besökte Omnitor – som bl a erbjuder lösningar för kommunikation och varseblivning för främst döva och hörselskadade – Forsknings- och innovationslägenheten på Ängen. De är intresserade av en samverkan i lägenheten och vill exponera sina produkter.

Dessutom ser vi att vi via vår struktur och vårt arbetssätt inom Smarta äldre skulle kunna öppna upp för och möjliggöra önskade tester hos slutanvändarna.

Vi ser fram emot ett kommande samarbete!