Header Image - ORSP - Alfred Nobel Science Park

Alfred Nobel Science Park på Campusmässan 2016

Alfred Nobel Science Park på Campusmässan 2016

Alfred Nobel Science Park deltar tillsammans med övriga aktörer i ORU Innovation i en gemensam monter under Campusmässan 2016 på Örebro universitet.

Mässan är en attraktiv mötesarena för studenter och företag. Det är ett utmärkt tillfälle för marknadsföring och kontaktskapande, inspiration och utveckling.

Forskningscenter Campus Örebro öppet hus på campus örebroUnder mässan sker rekrytering av studenter till ORU Kick Start – ett projekt som ger drivna entreprenöriella studenter möjlighet att under ca 6 veckor arbeta med ett case som har en direkt koppling till verkligheten.

Ett flertal företag/idégivare har bidragit med case och dessa presenteras i vår gemensamma monter. Via Science Park deltar miljöföretaget Econova och vi hoppas naturligtvis på många intresserade studenter så att caset går vidare i uttagningen!

Besök oss i Långhuset torsdag 18 februari – du hittar oss i monter 91 tillsammans med Örebro universitet, Drivhuset och Inkubera. VÄLKOMMEN!

Möten mellan näringsliv och studenter på CAMPUSmässan!

Möten mellan näringsliv och studenter på CAMPUSmässan!

Årets campusmässa på Örebro universitet! Mötesarenan mellan näringsliv och studenter. I år med ORU Kickstart, en kursdel i projektet ORU entreprenör som ger studenter chansen att engagera sig för att försöka komma med lösningsförslag på företagens utmaningar och behov.

Från Alfred Nobel Science Park bidrar miljöföretaget Econova med ett utmanande case!

Campusmässan är ett utmärkt tillfälle för Alfred Nobel Science Park att träffa framtidens företagare och entreprenörer så att de vet vart de ska vända sig när det blir dags.