Entreprenör

Entreprenörer och entreprenörskapsarbete är oerhört viktigt försåväl Örebroregionens som Sveriges utveckling. Kännetecknande för en entreprenör är ofta att han eller hon är företagsam och drivande.

Entreprenörskap tillsammans i Örebro vinner priser

Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt. 

Definitionen kan vara: ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”(*).

  • Känner du att du är en entreprenör?
  • Känner du dig osäker på vart/till vem du ska vända dig?

Du är alltid välkommen till oss på Alfred Nobel Science Park, vi har nätverken och verktygen som kan ta dig till nästa steg.

(*) Johannisson, B., & Madsén, T. (1997, sif.84)I Entreprenörskapets tecken. Stockholm: Närings- och Handelsdepartementet