Innovationsstödsystemet

Kista mässan om utveckling och välfärdKista mässan om utveckling och välfärdAlfred Nobel Science Park är en del av ORU Innovation, som har sitt ursprung i verksamheten på Örebro universitet. ORU Innovation är i sin tur en samverkanspartner till ett flertal andra aktörer som alla arbetar för att främja innovationskraften i Örebroregionen.

Varje enskild part har sin speciella inriktning och det är Science Parks uppgift att lotsa dig rätt i det så kallade Innovationstödssystemet.

Inom ORU Innovation arbetar resurser från Örebro universitet och flera universitetsnära organisationer. Här bedrivs verksamhet i det universitetsnära innovationssystemet, och samverkan i det regionala innovationssystemet.

 • Almi Företagspartner
  Almi Företagspartner finns representerade över hela landet. Har du en idé om en produkt eller tjänst? Är du på väg att starta eller köpa ett företag? Eller driver du redan ett företag?  Varje dag får 100 svenska företag rådgivning, lån eller riskkapital från oss. Ska ditt företag också växa? (läs mer på almis hemsida)
 • Innovationskontoret Örebro universitet
  På Innovationskontoret stödjer vi medarbetare på Örebro universitet som är intresserade av att nyttiggöra eller kommersialisera sin kunskap eller sina forskningsresultat. Inte sällan behöver de dock, på olika nivåer, extern hjälp för att kunna driva projekten vidare. Genom en givande samarbete med näringsliv samt offentlig- och ideell sektor har vi således möjlighet att i större utsträckning föra ut och nyttiggöra forskning i samhället. (läs mer på Örebro universitets hemsida)
 • Drivhuset Örebro universitet
  Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet. Resultatet är livskraftiga företag som är redo för framtiden. (läs mer på Drivhusets hemsida).
 • Örebro Enterprise AB
  Örebro universitet Holding AB är en juridisk plattform i form av aktiebolag skild från myndigheten Örebro universitet vilket innebär att universitetet fått ett nytt verktyg för innovation och kommersialisering.
  Örebro universitets holdingbolag investerar, genom riskkapital och kompetens, i kunskapsintensiva lokala och regionala företag med koppling till universitetet. 
  Utvecklingsbolaget driver forskning- och utvecklings-arbete som syftar till att kommersiellt exploatera projekt utvecklade inom ramen för Örebro universitets verksamhet. (läs mer på ÖU hemsida).
  Holdingbolaget kan, genom sitt utvecklingsbolag, göra investeringar i kunskaps-intensiva bolag med koppling till lärosätet men också strategiska investeringar i komponenter i det regionala innovationssystemet som inkubatorer eller science parks.
 • STARTcentrum/Nyföretagarcentrum
  STARTcentrum/nyföretagarcentrum hjälper dig med information, rådgivning och utbildning i starta-eget-frågor.
  Hit vänder du dig som privatperson för att få hjälp att starta upp/gå vidare med din företagsidé. Härifrån kan du också lotsas vidare till exempelvis Almi om behovet finns. (läs mer på STARTcentrums hemsida)
 • Länsstyrelsen
  Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. 
   
  Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen.
  Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag.
  Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och bensinstationer. (läs mer på länsstyrelsens hemsida)
 • Region Örebro län
  Region Örebro län arbetar för att stärka företagsamheten i regionen samt för att skapa ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap och företagande. (läs mer om Region Örebro län)

  Prioriterade områden för regionförbundets arbete är:

  1. Stimulera aktiviteter för ett ökat entreprenörskap
  2. Utveckla samverkan med olika nätverk
  3. Utveckla samverkan med andra aktörer inom näringslivet, såväl enskilda företag (-are) som näringslivsorganisationer
  4. Utveckla de internationella kontakterna till reella projekt för tillväxt
  5. Ett aktivt delägarskap i Almi företagspartner Örebro AB
 • Innovationsslussen Region Örebro län
  Bär du på en idé om hur arbetet skulle kunna bli enklare för dig och dina kollegor?’

Praktiska problem på jobbet kanske har väckt dina tankar på ett nytt hjälpmedel eller ny rutin som kan göra nytta i vården. Nu kan du som medarbetare i Region Örebro län få hjälp med att ge din idé växtkraft så att den kan komma fler till godo.

På Innovationssluss Region Örebro ger vi dig möjlighet att utveckla dina tankar. I nära samarbete med experter på Almi och Örebro universitet samt testbäddsprojektet Smarta äldre lotsar vi din idé vidare och du får samtidigt chansen att pröva vingarna. (läs mer på Region Örebro läns hemsida)

 • Inkubera AB
  Inkubera har som företags- och tillväxtinkubator ett regionalt uppdrag i att utveckla framtidens innovativa tillväxtbolag.

Vi vänder oss till personer och företag som har en innovativ affärsidé, produkt eller tjänst med stor marknads- och tillväxtpotential. (läs mer om Inkubera på Inkuberas hemsida)