Om Alfred Nobel Science Park

UTVECKLA INNOVATIVA IDÉER I MÖTET MED ANDRA!

Möten mellan kunskaper och kompetenser, mellan behov och lösningar, mellan människor.

Det är i mötet som innovativa utvecklingsidéer uppstår.

Design driven innovation i Örebro Företag EntreprenörskapFör att skapa dessa möten erbjuder Alfred Nobel Science Park en fysisk och kreativ miljö och en utvecklingsarena. Här kan företag möta forskning och samhällets aktörer för att jobba i utvecklingsprojekt.

Det är här som ni tillsammans kan bryta ny mark och generera innovativa idéer som kan leda till nya produkter, tjänster och metoder.

Alfred Nobel Science Park har två uppdrag

  1. Vi ska bygga en fysisk och kreativ mötesplats i närhet till forskning.
  2. Vi ska etablera en utvecklingsarena.

Den fysiska och kreativa mötesplatsen och utvecklingsarenan ska underlätta för företag att växa och utveckla nya idéer tillsammans med forskare och samhällets aktörer. Alfred Nobel Science Park ska helt enkelt skapa förutsättningar för ett framgångsriks samarbete mellan företag, forskare och samhällets aktörer.

Utgångspunkten för Alfred Nobel Science Parks uppdrag är att bidra till tillväxten av den unika kompetens som finns i Örebroregionen inom våra fokusområden Robotik och Tillverkningstekniskt Centrum Våra fokusområdesutvecklare ska utifrån de utvecklingsbehov som finns förena och bygga relationer mellan företag, forskare och samhällets aktörer.

Inom ramen för Alfred Nobel Science Park ska olika aktörer sammanföras för att skapa möjligheter som är svåra att klara av på egen hand.

Vision

Alfred Nobel Science Park är en viktig del av det regionala innovationssystemet, med lokalt, regionalt och internationellt erkännande inom parkens fokusområden. Parken är gränssnittet mellan företag, forskare och samhällets aktörer, och är en innovativ mötesplats som attraherar människor, företag och kapital till Örebroregionen.

Mål

  • Skapa fysiska och kreativa miljöer i närhet till forskning.
  • Driva utvecklade profilområden i samverkan med Örebro universitet, företag och samhällets aktörer.
  • Öka stödet till utveckling och expansion hos företag inom profilområdena.
  • Skapa mervärde och synergier mellan företag, forskare och samhällets aktörer.
  • Attrahera människor, företag och kapital för utveckling och tillväxt i regionen.
  • Vara en viktig del i regionens innovationssystem.