Förutom ett nära samarbete i det innovationsstödjande systemet, samverkar Alfred Nobel Science Park med ett flertal andra, bl a Robotdalen, andra Science Parks,  SISP (medlemsorganisation för Science Parks och Inkubatorer), Vinnova samt innovationsorganisationer i bl Tyskland.