VÅRT ERBJUDANDE / PARTNERS / STYRELSE OCH ÄGARE

Alfred Nobel Science Park erbjuder:

En fysisk kreativ och social miljö
Kontakter och närhet till forskning och utveckling på Örebro universitet
Närhet till universitetsstudenter och deras nätverk, för t ex exjobb och praktik
Nätverk med och till andra företag, offentliga aktörer, slutanvändare samt olika stöd- och innovationsaktörer
Projektsamordning
Forsknings- och exponeringsmiljö (Forsknings- och innovationslägenheten på Ängen)
Vår roll är att vara länken mellan samtliga ovanstående aktörer i syfte att underlätta och skapa möjligheter för nya lösningar, produkter och innovationer att kunna testas, utvecklas, exponeras och på ett smidigt sätt nå ut till slutanvändarna.