Omnitor vill exponera och testa lösningar för kommunikation och varseblivning riktade till döva och hörselskadade!

I onsdags besökte Omnitor – som bl a erbjuder lösningar för kommunikation och varseblivning för främst döva och hörselskadade – Forsknings- och innovationslägenheten på Ängen. De är intresserade av en samverkan i lägenheten och vill exponera sina produkter.

Dessutom ser vi att vi via vår struktur och vårt arbetssätt inom Smarta äldre skulle kunna öppna upp för och möjliggöra önskade tester hos slutanvändarna.

Vi ser fram emot ett kommande samarbete!

Leave a reply