ÖPPEN VISNING i Forsknings- och innovationslägenheten på Ängen!

Både ”gamla” och nya besökare gästade lägenheten denna torsdag eftermiddag för att lära sig mer om hur man med teknik i hemmet kan underlätta kvarboendet på äldre dar.

Många lösningar vänder sig också till personer med funktionsnedsättning och vi kan se fram emot en mängd nya och spännande alternativ till de produkter och lösningar som finns på marknaden idag!

Visst vill du också leva ett självständigt, hälsosamt och aktivt liv på äldre dar? Välkommen att höra av dig för att få veta mer om de möjligheter som finns idag och i framtiden!

Leave a reply