För att kunna möta utmaningarna kring att skapa arenor och mötesplatser för företag, forskning och offentliga aktörer, arbetar vi i olika projekt, både enskilt och tillsammans med andra. De tydligaste och mest varaktiga projekten är testbäddsprojektet Smarta äldre och Forsknings- och innovationslägenheten på Ängen.