Alfred Nobel Science Park på Campusmässan 2016

Alfred Nobel Science Park på Campusmässan 2016

Alfred Nobel Science Park deltar tillsammans med övriga aktörer i ORU Innovation i en gemensam monter under Campusmässan 2016 på Örebro universitet.

Mässan är en attraktiv mötesarena för studenter och företag. Det är ett utmärkt tillfälle för marknadsföring och kontaktskapande, inspiration och utveckling.

Forskningscenter Campus Örebro öppet hus på campus örebroUnder mässan sker rekrytering av studenter till ORU Kick Start – ett projekt som ger drivna entreprenöriella studenter möjlighet att under ca 6 veckor arbeta med ett case som har en direkt koppling till verkligheten.

Ett flertal företag/idégivare har bidragit med case och dessa presenteras i vår gemensamma monter. Via Science Park deltar miljöföretaget Econova och vi hoppas naturligtvis på många intresserade studenter så att caset går vidare i uttagningen!

Besök oss i Långhuset torsdag 18 februari – du hittar oss i monter 91 tillsammans med Örebro universitet, Drivhuset och Inkubera. VÄLKOMMEN!

Leave a reply