Alfred Nobel Science Park arbetar nära framstående forskning på Örebro universitet, framför allt sker samverkan med enheten för Natur och Teknik/AASS (Centre for Applied Automomous Sensor Systems/Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem), där arbetet bedrivs inom två forskargrupper:

1) Kognitiva Robotsystem och

2) Mobile Robotics and Olfaction Lab.

Övrig forskning på Örebro universitet är naturligtvis också relevant och vi samverkar och förmedlar kontakter i den utsträckning vi har resurser till.

  • Har du en forskarroll idag?
  • Är inriktningen robotik och/eller hälsorobotik?
  • Är du i behov av att få ut din forskning till det offentliga, till allmänheten?
  • Är du i behov av att någon ”tar sig an” din idé och omsätter den till en affärsidé?

Ta kontakt med oss på Alfred Nobel Science Park så hjälper vi dig vidare!