Utan företag (med drivna entreprenörer) blir det svårt att nå ut med idéer och forskning till allmänheten. Alfred Nobel Science Park arbetar för att länka samman forskning med företag och det offentliga – för att slutresultatet ska komma användarna till nytta.

Genom att att identifiera nya arenor, mötesplatser och samverkansformer driver vi det gemensamma arbetet framåt.

  • Driver du företag idag?
  • Vill du starta företag?
  • Vill du driva någon annans idé vidare?
  • Vill du vara en del i ett pågående/kommande forskningsprojekt?

Vi har som uppgift att hitta vägar för idéer att nå ut i samhället, hör av dig till oss så lotsar vi dig vidare!